Pon a proba os teus coñecementos vitivinícolas

Pon a prueba tus conocimientos vitivinícolas

Cuestioenómetro

¿Que é o envero?

¿Que son os taninos?

¿Pódese elaborar un viño branco partindo de uvas tintas?

¿O viño branco ten que consumirse ao ano seguinte da súa elaboración?

¿Que significa enoloxía?