Pon a proba os teus coñecementos vitivinícolas

Pon a prueba tus conocimientos vitivinícolas

Cuestioenómetro

¿Pódese elaborar un viño na D.O. Rías Baixas que só leva uva Loureiro?

¿Cal é o sistema de condución das viñas máis habitual en Rías Baixas?

¿Que tipo de variedade cromática é a uva albariño?

¿Que significa a expresión: "este viño ten 13 graos de alcohol"?

¿Cal é a orde das fases da cata?