Pon a proba os teus coñecementos vitivinícolas

Pon a prueba tus conocimientos vitivinícolas

Cuestioenómetro

¿ Pódese elaborar viño branco coa variedade tinta Tempranillo?

¿Con que outro nome é coñecida a copa cataviños?

¿Cales son os sabores básicos?

¿Que é o albor de percepción?

¿Que é o domado?